Waaraan herkent u een goede gedragstherapeut? Vraag naar zijn/haar diploma!

Aangezien in België het beroep van Kynologisch Gedragstherapeut nog steeds niet beschermd wordt, kan iedereen zich deze titel toeëigenen. In het buitenland (o.a. Nederland, worden erkende meerjarige opleidingen gegeven. 

 

Wanneer iemand een diploma “kynologische gedragstherapie” van zo’n school kan voorleggen, weet u tenminste dat hij/zij de meest recente en  theoretische kennis en praktijkervaring heeft opgedaan.

 

Anouk Covents heeft al sinds 2005 een volwaardig diploma gedragstherapeut , naast verschillende andere attesten en bijscholingen.

 

Dogdays - Gedragstherapie aan huis

Anouk Covents is Master in Communicatiewetenschappen, gespecialiseerd in non-verbale communicatie en gediplomeerd kynologisch gedragstherapeut met méér dan 10 jaar ervaring.

Wat is een kynologisch gedragstherapeut?
Een professioneel kynologisch gedragtherapeut begeleidt u bij het oplossen van probleemgedrag van uw hond.
Dit kan variëren van onzindelijkheid tot agressie tegenover de eigenaar of vreemden, van overdadig blaffen tot verlatingsangst, kortom elk soort ongewenst gedrag waarmee een hondeneigenaar mee te kampen kan krijgen.
Het grote verschil tussen een hondentrainer en een gedragstherapeut is dat deze laatste de oorzaak achter het probleemgedrag wil achterhalen en zo tot een goede therapie te komen die het probleemgedrag oplost, in tegenstelling tot symptoombehandeling.

                        

Hoe werkt gedragstherapie?

U maakt een afspraak (telefonisch of per mail) voor een eerste gesprek bij u thuis, waarbij bij voorkeur alle gezinsleden aanwezig zijn. Het is belangrijk om de hond in zijn eigen omgeving te kunnen observeren.
Het is nl. de lichaamshouding die verraadt waarom de hond een bepaald probleemgedrag vertoont.

Tijdens het intake-gesprek wordt een diagnose gesteld en een aangepaste therapie voorgesteld waarmee u aan de slag kan gaan.
Naargelang de aard en intensiteit van het probleemgedrag, worden eventuele verdere begeleidingssessies gepland.

Meestal zijn twee afspraken voldoende om het probleem op te lossen, indien de aangereikte therapie nauwgezet wordt opgevolgd.

 

Eén consult kost €80 (inclusief verplaatsingskosten binnen Antwerpen) en duurt minimaal anderhalf uur. Wij werken niet per uur, maar nemen volledig de tijd om een oplossing te vinden voor uw probleem.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met Anouk Covents.